Oogarts rijbewijskeuring - CBR keuringsarts - Gezondheidsverklaring

 

U kunt bij ons altijd snel terecht voor een CBR rijbewijskeuring en/of gezichtsveldonderzoek door een oogarts. Ook kunt u bij ons terecht voor een gezondheidsverklaring (voorheen: Eigen verklaring) door een CBR keuringsarts. Wij werken met Zorg Domein en kunnen met uw ZD-code uw keuring direct digitaal voor u indienen.

Bel voor een afspraak naar Rijbewijskeuringscentrum: 06 10 129 268 of 010 236 1939.

U vindt ons in winkelcentrum Hesseplaats, direct naast het metrostation Hesseplaats te Rotterdam - Ommoord.

Als het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) u naar een oogarts stuurt voor een keuring, dan kunt u hiervoor dagelijks een afspraak maken bij het Rijbewijskeuringscentrum in Rotterdam. In geval van spoed kunt u dit kenbaar maken en zoeken we een tijd die u schikt. Bij spoed, kunt u vaak al binnen een week terecht voor een afspraak.

Digitaal indienen met ZD-code:

Onze keuringsartsen en oogartsen werken met Zorg Domein. Vergeet niet uw ZD-code mee te nemen naar uw afspraak voor het direct digitaal indienen van uw keuringsformulier(en). Uw ZD-code vindt u in de brief die u heeft ontvangen van het CBR.

CBR-rijbewijskeuring door een oogarts

Bij de keuring door een oogarts wordt uw gezichtsvermogen met en zonder bril opgenomen. Neem daarom altijd uw vertebril mee naar de afspraak. Het gezichtsveld wordt vastgesteld door middel van de confrontatiemethode. Als hierbij afwijkingen worden gevonden of indien onderliggende medische problematiek daar aanleiding voor geeft, kan aanvullend een gezichtsveldonderzoek nodig zijn. Hiervoor hoeft geen aparte afspraak te worden gemaakt. Ook zijn daar extra kosten aan verbonden. Indien u bekend bent met glaucoom met gezichtsveldbeperkingen of met diabetes waarvoor uitgebreide laserbehandelingen zijn verricht, dan wordt u verzocht om dit bij het maken van uw afspraak aan te geven, zodat wij rekening kunnen houden met gelijktijdige inplanning van een perimetrisch (gezichtsveld) onderzoek.

Aan de hand van het oogheelkundige onderzoek zal de oogarts een beoordeling geven over de te verwachten duur van uw rijgeschiktheid. Dit is een niet bindend advies aan het CBR. De medisch adviseur van het CBR kan hiervan afwijken.

Bij het onderzoek is het mogelijk dat u pupilverwijdende oogdruppels toegediend krijgt, waardoor u enige tijd wazig zult zien. Wij adviseren u dan ook niet zelf auto te rijden, maar met fiets of openbaar vervoer te komen of u te laten rijden.

  • Standaard CBR-keuring oogarts. Kosten: €75
  • Gezichtsveldonderzoek oogarts, indien nodig (perimetrie, Esterman 160 graden): €100
  • Spoedafspraak (u kunt meestal binnen een week terecht)

Bel om een afspraak in te plannen bij een van onze oogartsen: 06 10 129 268 of 010 236 1939

Kosten van een CBR-keuring komen op grond van de wet voor eigen rekening. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekering gedekt.

Voor de gezondheidsverklaring (voorheen: Eigen verklaring) door een CBR keuringsarts heeft u het volgende nodig:

  • Keuringsformulier gezondheidsverklaring 
  • Rijbewijs of andere legitimatie
  • Uitdraai medicatie van uw apotheek (ook als u geen medicatie gebruikt)
  • Bril die in de auto wordt gedragen (bij contactlenzen, de sterkte van de lenzen)
  • Klein beetje urine, niet ouder dan plm. 2 uur (potje bij uw huisarts of apotheek verkrijgbaar)
  • ZD-code voor het digitaal indienen van uw keuringsformulier


Kosten keuring: €45 voor rijbewijs A/B/E en €70 voor (groot)rijbewijs C/D/E en taxipas 

Kosten van een CBR-keuring komen op grond van de wet voor eigen rekening. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekering gedekt.

Bel om een afspraak in te plannen: 06 10 129 268 of 010 236 1939

Rijbewijskeuringscentrum Rotterdam Alexander 

P. Buckplaats 31-A
3069 BZ ROTTERDAM-OMMOORD
Telefoonnummer: 06 10 129 268 of 010 236 19 39 

Gratis parkeren – Metrohalte Hesseplaats

De Hesse Optiek & Oogzorg, samenwerkingspartner. www.dehesse.nl